សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ណែនាំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ឆ្លើយតបបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ឆ្លើយតប នឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ ដែលបណ្ដាលពីជំនន់ទឹកភ្លៀង និងទឹកទន្លេមេគង្គដោយត្រូវត្រៀមរៀបចំ និងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បី ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិសាស្ត្ររដែលទទួលខុសត្រូវឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ព្រមទាំងកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវការលំបាក និងផលប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕