ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី គន់ គីម អនុប្រធានទី១ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីទួលសុវត្ថិភាព ស្ដិតក្នុងឃុំបុសលាវ ស្រុកចិ្រតបុរី ខេត្តក្រចេះ

ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្ដីគន់គីមអនុប្រធានទី១ គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យទីទួលសុវត្ថិភាពស្ដិតក្នុង ឃុំបុសលាវ ស្រុកចិ្រតបុរី ខេត្តក្រចេះ